Ochrana osobných údajov

Privacy Policy

Autorské právo

  • Webová stránka, aplikácia a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad výrobkov a služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Kopírovať a šíriť informácie publikované na Webovej stránke a aplikácii je možné len s našim predchádzajúcim súhlasom. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

Ochrana osobných údajov

  • Registráciou súhlasíte s tým, aby sme po dobu trvania Zmluvy a v nevyhnutnom rozsahu po jej ukončení za účelom poskytovania našich Služieb spracúvali Vaše osobné údaje v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, fakturačné údaje, ako aj prípadne ďalšie nepovinné údaje, ktoré môžete cez Užívateľský účet zadať, ako sú napríklad Vaše fotografie, miery, váha, vlastné aktivity a pod. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, bez poskytnutia základných údajov však nie je možné vytvoriť Užívateľský účet.
  • Ak nám na to poskytnete osobitný súhlas, môžeme Vaše osobné údaje spracúvať aj na účel marketingu, napríklad na zasielanie noviniek vo forme emailu, a to až do doby, kým takýto súhlas nevezmete späť. Z prijímania emailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj kliknutím na odkaz pri každej doručenej emailovej správe.
  • Na spracovanie osobných údajov môžeme využívať služby našich dodávateľov. Keďže zoznam týchto dodávateľov služieb sa môže priebežne meniť, jeho aktuálnu verziu Vám poskytneme na požiadanie.
  • Beriete na vedomie, že máte práva podľa §28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä právo nás požiadať o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane informácie o tom, na aký účel sa osobné údaje spracúvajú, ktoré osobné údaje sú spracovávané, informácie o zdroji, z ktorého sme získali osobné údaje na spracúvanie, o povahe spracovania a o príjemcoch osobných údajov. Ďalej beriete na vedomie, že zoznam osobných údajov podľa predchádzajúcej vety môžete požadovať za primeranú úhradu, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie. Máte tiež právo nás požiadať o opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona a o blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Bez ohľadu na vyššie uvedené máte právo kedykoľvek sa obrátiť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Takmer vždy spracúvame Vaše osobné údaje v rámci EÚ. Súhlasíte však s tým, aby sme spracúval Vaše osobné údaje aj v tretích krajinách, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov na úrovni EÚ, napríklad USA, kde má sídlo väčšina najznámejších poskytovateľov IT služieb. Chceme Vás však ubezpečiť, že v takom prípade budeme využívať len takých poskytovateľom služieb, ktorým veríme, že Vaše osobné údaje dostatočne chránia.
  • Tak, ako takmer každá iná webová stránka, aj na našej Webovej stránke používame cookies.
  • Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácii, ktoré sa uložia do webového prehliadača počítača a iného mobilného zariadenia (smartphone alebo tablet), keď navštívite webovú stránku. Cookies sú potom odosielané späť pri každom ďalšom navštívení tejto alebo inej webovej stránky, ktorá tieto cookies rozoznáva.
  • Cookies sú veľmi prospešné a majú množstvo funkcií. Umožňujú webovým stránkam rozoznať zariadenie, čo im dá vedomosť, či už toto zariadenie predtým navštívilo túto webovú stránku. Umožňujú tiež zapamätať si preferencie návštevníka, umožňujú pochopiť ako sa webová stránka používa a celkovo pomáhajú zlepšiť užívateľskú skúsenosť. Cookies tiež pomáhajú zabezpečiť, že online reklama, ktorú návštevníci webových stránok vidia, je pre nich viac relevantná.
  • Na našej Webovej stránke používame aj cookies tretích strán, napríklad Google analytics a Facebook. Pre viac informácií o týchto cookies si prosím pozrite podmienky na stránkach Google-u a Facebook-u. 12.10 Používaním Webovej stránky prejavujete súhlas s uložením a používaním cookies. Ak s uložením a používaním cookies nesúhlasíte, svoje preferencie môžete zmeniť vo svojom webovom prehliadači. Zmenou preferencií sa však môže Vaša užívateľská skúsenosť zhoršiť a niektoré jej funkcie Vám nemusia byť dostupné.